Journals

Second Journey (MS 107/1/1-2)

14th November 1777


transcription

[14th November 1777]
den 14

s'morgens betrokke lugt enige mistige regen en kout
de wind OZ:oost dog omtrent agt uuren helderden het op konden niet voor nademiddag, vertrekken, doordien de ossen ver weggelopen waaren, vertrokken, eerst n:o: tot op de eerste etage, daarna n n oost, en quamen zagt afdragende in twe uren daar het terrein, schoon op de berg, weder caro wierd, reden tot in een andere vlakte op een plaats van de koker twe fontein genaamt waarna wy een en een half uur n:w: op de plaats de soete rivier by grisel, een Deen van geboorte genaamt om agt uren quamen. op beide dese plaatsen groeide tamelyk koorn, zynde goede veeplaatsen, vooral zoals op dese gehele sneeuberg, voor schapen; het wierd veel warmer toen wy laager kwamen; Onse gecoppelde coers is vandaag n:n: oost seven uren distantie geweest. het weer is zeer goed geweest de wind n o, en noord niet sterk.

translation

[14th November 1777]
The 14th

Overcast sky in the morning, some misty rain and cold; the wind cold east-south-east, but it cleared up at about eight o'clock. We could not leave before the afternoon because the oxen had strayed far. Departed first north-east, to the first level, thereafter north north-east and came in two hours, after descending slowly, to where the terrain, although still on the mountains, again became karoo-like. We rode on to another plateau to a farm of De Koker's called Tweefontein, after which, at eight o'clock, we arrived at the farm called Soeterivier, belonging to Griesel, a Dane by birth, after going north-west for an hour and a half. There was a fair amount of wheat growing on both these farms. They are good stock-farms, above all for sheep, as on the whole of the Sneeuwberg range. It became much warmer as we got lower. Our overall course today was north-north-east, a distance of seven hours. The weather has been very good. The wind, north-east and north, was not strong.